Leger des Heils vluchtelingenhulp

Website
https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vrijwilligers-oekraine
Omschrijving
Het Leger des Heils zet zich nationaal en internationaal in voor Oekraïense vluchtelingen. Op nationaal niveau is het Leger des Heils betrokken bij het organiseren van noodopvang in gemeenten en coördineert het Leger des Heils samen met Vluchtelingenwerk Nederland en het Rode Kruis de particuliere opvanginitiatieven. Het Leger des Heils is verantwoordelijk voor de begeleiding van gastgezinnen. Daarnaast biedt het Leger des Heils in samenwerking met genoemde organisaties professionele ambulante ondersteuning van vluchtelingen. Dit gebeurt met inzet van vrijwilligers en daar hebben we er veel van nodig. Help je mee?
Afbeelding over Ondersteuning voor Nederlandse gastgezinnen
Heel Nederland

Ondersteuning voor Nederlandse gastgezinnen

Leger des Heils vluchtelingenhulp

Oekraïense vluchtelingen worden o.a. opgevangen in gastgezinnen. Ondersteun jij deze gastgezinnen door bij hen langs te gaan en hu...

Organisatie logo Leger des Heils vluchtelingenhulp